Wątpliwości przewoźników dotyczące ulg ustawowych i bileterek

Przewoźnicy nadal mają wiele wątpliwości, co do tego, czy stosowanie ulg ustawowych przez każdego przewoźnika prowadzącego przewóz osób na liniach regularnych jest obowiązkowe. Mniej więcej raz w miesiącu dostajemy zapytanie, czy aby na pewno tak jest.

Stosowanie ulg jest obowiązkowe, nie jest obowiązkowe natomiast podpisanie w tej kwestii umowy z Urzędem Marszałkowskim i otrzymywanie dopłat do biletów sprzedanych z ulgą ustawową. Bez takiej umowy jednak przewoźnik różnicę w cenie biletu musi pokryć z własnych środków.

Czy stosowanie ulg handlowych zwalnia z obowiązku stosowania ulg ustawowych?

Przewoźnicy często w ramach własnej strategii marketingowej wprowadzają ulgi handlowe. Często są one dużo korzystniejsze od tych ustawowych. Nie zwalnia to jednak z obowiązku stosowania ulg ustawowych. W przypadku gdy pasażer jest uprawniony do skorzystania z ulgi ustawowej, zawsze ma prawo ją otrzymać. To znaczy, że ma prawo wyboru, z której ulgi woli skorzystać – ustawowej, czy handlowej.

Ulgi ustawowe są USTAWOWE, czyli OBOWIĄZKOWE w komunikacji regularnej

Jak sama nazwa wskazuje ulgi na przejazdy należą się danym grupom pasażerów ustawowo, czyli zawsze. Kwestię tę reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19920540254

Art. 18.1b Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym mówi:

cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych: a) określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.5) ), b) wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze umowy warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg;

Ulgi ustawowe obowiązują w komunikacji regularnej. Nie obowiązują natomiast w komunikacji regularnej specjalnej, gdzie przewoźnik może działać również bez cennika np. dowożąc pracowników i rozliczając się wg stawki za przejechany kilometr.

Kasy fiskalne w transporcie pasażerskim

Firmy przewozowe mają różny pogląd na temat tego, czy muszą stosować kasy fiskalne o zastosowaniu specjalnym – bileterki. Informacja na ten temat była wielokrotnie przez nas weryfikowana i mamy pewność, że taki obowiązek istnieje.

Przypominamy podstawę prawną:

Art. 111 pkt 3d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) stanowi:

W przypadku gdy dla danego rodzaju czynności, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 7a pkt 1, są przewidziane kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym – podatnik jest obowiązany stosować te kasy.

Dla transportu pasażerskiego przewidziane są kasy o zastosowaniu specjalnym – są to bileterki ponieważ umożliwiają rejestrację ulg ustawowych. Używanie zwykłej kasy fiskalnej do sprzedaży biletów nie jest więc zgodne z prawem bo nie daje możliwości zarejestrowania ulg ustawowych.

Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ

 

Post Author: Redakcja

Jedna myśl o “Wątpliwości przewoźników dotyczące ulg ustawowych i bileterek

  • Wojciech

    (18 stycznia 2018 - 10:03)

    W Nowym Sączu Urząd Skarbowy zaczął wymagać bileterki także w przypadku transportu nieregularnego. Miał prawo czy nie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*