Czy mogę skorzystać z ulgi ustawowej za granicą?

Ulgi ustawowe jednego kraju co do zasady nie obowiązują na terenie innego kraju. Problemem w uzyskaniu ulgi może być również sam fakt posiadania innego obywatelstwa lub miejsca zamieszkania.

Polskie ulgi za granicą

Wyjeżdżając zagranicę nie możemy skorzystać z ulg, z których korzystaliśmy w Polsce. Dlatego też nie można kupić biletu ulgowego na trasie międzynarodowej, można jedynie kupić bilet ulgowy na odcinku, który przebiega przez Polskę i osobny, bez polskiej ulgi, na odcinek poza granicami. Wiele krajów posiada jednak swoje ulgi ustawowe, z których czasami można skorzystać.

Przykładem są dzieci, które w większości krajów nie potrzebują żadnych dokumentów, aby otrzymać bilet ulgowy (warto mimo wszystko mieć zawsze przy sobie dokument potwierdzający wiek dziecka). Z licznych ulg międzynarodowych korzystają studenci posiadający legitymację ISIC. Z tej legitymacji mogą korzystać również studenci zagraniczni, przebywający w Polsce. Co ciekawe, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, legitymacja ISIC nie uprawnia polskich studentów do korzystania ze zniżek w Polsce. Mogą się nią okazać tylko obcokrajowcy.

Uzyskanie ulgi w Polsce przez obcokrajowców

Podobnie, jak nasze ulgi nie obowiązują za granicą, tak zagraniczne ulgi nie obowiązują w Polsce. Co więcej, obcokrajowcy lub nawet Polacy mieszkający za granicą mogą mieć problemy z uzyskaniem biletu ulgowego.

W Polsce, aby móc skorzystać z ulgi, trzeba mieć przy sobie odpowiednie dokumenty (dowiedz się jakie TUTAJ). Z tego powodu niektóre osoby, należące do grupy objętej zniżkami, nie mogą z nich korzystać. Dzieje się tak np. w sytuacji, jeśli dziecko uczące się za granicą nie posiada uprawniającej do zniżki legitymacji szkolnej. Legitymacje szkolne w wielu krajach nie są już w ogóle wydawane, a co za tym idzie, dziecko obywatelstwa polskiego, uczące się zagranicą może mieć problem z uzyskaniem biletu ulgowego w Polsce.

Ulgi handlowe za granicą

Ponieważ ulgi handlowe są ustalane przez każdego przewoźnika indywidualnie, mogą obowiązywać na dowolnie wybranej trasie, w tym międzynarodowej. W takiej sytuacji, jeśli przewoźnik informuje o możliwości zakupu biletu ulgowego na takiej trasie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby z takiej zniżki skorzystać. Warto jednak wcześniej dokładnie zapoznać się z warunkami przyznawania takiej zniżki.

bilety za granicą

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*