Ulgi w 2018

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje na swojej stronie www.pigtsis.pl o pracach nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa ta jest kluczowa dla ulg ustawowych w 2018 roku.

Przewoźnicy komercyjni zrzeszeni między innymi w PIGTSIS (Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji), OSPO ( Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych), SPTS BUS (Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Samochodowego ‘BUS’) są za tym, aby przewozy użyteczności publicznej odbywały się tylko na liniach nieobsługiwanych przez przewoźników komercyjnych.

PIGTSIS (Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji), OSPO ( Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych), SPTS BUS (Stowarzyszenie Prywatnego Transportu Samochodowego ‘BUS’) ZPP (Związek Powiatów Polskich) i ZGWRP (Związek Gmin Wiejskich RP) są za przyznaniem przewoźnikom komercyjnym możliwości ubiegania się o dopłatę z budżetu państwa, z tytułu honorowani ulg ustawowych.

Zdaniem PIGTSIS obecna ustawa nie zawiera przepisów umożliwiających przewoźnikom honorowanie ulg ustawowych i nie reguluje właściwie spraw związanych z rekompensatą ulg. PIGTSIS proponuje  zmianę bardzo wielu aspektów związanych z realizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.  Jest za tym, żeby dopłaty do biletów ulgowych były realizowane zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1370/2007, które dopuszcza możliwość nałożenia na wszystkich przewoźników obowiązku honorowania ulg na zasadach ogólnych, a ograniczenie do pomocy de minimis tylko dla ulg nieustawowych

Szczegółowe tabele z proponowanymi zmianami http://pigtsis.pl/artykul/786.html

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*