Ulgi ustawowe w komunikacji miejskiej

Ulgi w komunikacji miejskiej są często mylone z ulgami ustawowymi. Wielu pasażerów uważa, że w mieście należą im się takie same zniżki, jak w komunikacji międzymiastowej i na odwrót. Jak jest w rzeczywistości?

Kto ustala wysokość ulg w komunikacji miejskiej?

Zniżki ustawowe to takie, których wysokość reguluje ustawa. Dokumentem, na który najczęściej powołują się przewoźnicy w kwestii wysokości zniżek jest ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Faktycznie określa ona wysokość zniżek w transporcie kolejowym i autobusowym, przepisów tych jednak nie stosuje się do komunikacji miejskiej, o czym możemy przeczytać już w artykule pierwszym tejże ustawy.

Oczywiście nie oznacza to, że w komunikacji miejskiej nie występują żadne ulgi. Ustalaniem ich wysokości zajmują się jednak samorządy. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nakłada na gminy obowiązek zaspokojenia potrzeb zbiorowych w zakresie między innymi lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4). Dlatego wysokość opłat oraz ewentualnych zniżek zależy właśnie od samorządu lokalnego. Podobnie jak wytyczanie tras przejazdów oraz pozostałe decyzje związane z komunikacją miejską lub gminną.

Z tego powodu wysokość opłat, jak i wartości niektórych zniżek różnią się od siebie i mogą być inne w każdym mieście. Czy można więc porównać pod tym kątem ulgi w komunikacji miejskiej do ulg handlowych, których wysokość każdy przewoźnik ustala samodzielnie? Częściowo tak, ale zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że pomimo, iż przejazdy komunikacją miejską mogą być wykonywane przez firmy prywatne, całkowita kontrola nad cenami pozostaje w rękach gminy.

Ulgi ustawowe obowiązujące w komunikacji miejskiej

Pomimo tego, że wspomniana ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie dotyczy komunikacji miejskiej, istnieją inne ulgi ustawowe, które mają w niej zastosowanie. Są to zniżki opisane w innych aktach prawnych, takie jak ulga 50% oraz 100% przyznawana dla kilku uprawnionych grup:

Ulga ustawowa w komunikacji miejskiej 50%:

– studenci uczący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich uczelni wyższych publicznych i niepublicznych bez względu na wiek (art. 188 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);

– słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych (art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.);

– kombatanci i osoby, które podlegały represjom wojennym i okresu powojennego (art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, Dz. U. Nr 42, poz. 371 z 2002 r. z późn. zm.)

Ulga ustawowa w komunikacji miejskiej 100%:

– posłowie i senatorowie (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Dz. U. Nr 221, poz. 2199 z 2003 r. z późn. zm.);

– inwalidzi wojenni i wojskowi, uprawnienie przysługuje także przewodnikowi towarzyszącemu inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej (art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 41 w zw. z art. 16 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, Dz. U. Nr 9, poz. 87 z 2002 r. z późn. zm.).

Komunikacja miejska

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*