Ulgi bez zmian rok dłużej

Obecny system rozliczania ulg ustawowych ma być przedłużony do końca 2018 roku. Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa 28 lutego 2017 r. na posiedzeniu zespołu pracującego nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

O pracach nad ustawą pisaliśmy w artykule http://ulgi-ustawowe.pl/ulgi-w-2018/

Obecne przepisy o ulgach ustawowych obowiązują do 31 grudnia 2017. Przesunięcie terminu wprowadzenia ustawy o publicznym transporcie zbiorowym spowodowało, że nawet samorządy, które ogłosiły przetargi na wybór operatorów publicznego transportu zbiorowego wstrzymały się ze wszystkimi działaniami do czasu pojawienia się nowych przepisów.

Z uwagi na to, że prawo unijne wymaga ogłoszenia zamiaru wyboru operatorów z rocznym wyprzedzeniem konieczne stało się przedłużenie ulg o kolejny rok i taką propozycję przedstawiło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa .

Aby zdążyć przed 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo przyśpiesza prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W projekcie, który znajdą państwo na końcu artykułu pojawiła się nawet data wejścia w życie przepisów – 1 sierpnia 2017 r. Wymagałoby to uchwalenia ustawy przed sejmową przerwą wakacyjną.

Po 1 stycznia 2019 r. wszystkie gminy, powiaty i województwa będą miały obowiązek tworzenia planów transportowych i organizacji publicznego transportu o charakterze użyteczności publicznej, czyli z ulgami ustawowymi. Sposób wyboru operatorów będzie zależał od jednostek samorządu terytorialnego – w dużych gminach będą to przetargi, a przy małych zamówieniach do 300.000 km rocznie będzie możliwy bezpośredni wybór operatora.

W przewozach międzywojewódzkich (nie mających charakteru użyteczności publicznej )  będą obowiązywać ulgi dla pasażerów w pojazdach przewoźników, ale kwoty te będą ograniczone wielkością pomocy de minimis. Łącznie maksymalna kwota pomocy jaką może otrzymać przewoźnik w ciągu trzech lat jest ograniczona do 200 tys. EUR, przy czym do tego limitu wliczana jest pomoc z innych źródeł np. z dotacji unijnych, czy dotacji z urzędu pracy.

Zmiana definicji  komunikacji miejskiej może znacząco rozszerzyć stosowanie ulg ustawowych w gminach miejsko-wiejskich. Takich gmin jest obecnie 621, czyli co czwarta gmina w Polsce. Proponowana zmiana  definicji  mówi, że komunikacja miejska jest komunikacją w granicach administracyjnych gminy miejskiej  i określenie to nie obejmuje przewozów realizowanych wyłącznie na obszarze gmin miejsko-wiejskich. Taki przepis mógłby rozszerzyć zakres stosowanych ulg ustawowych w małych miejscowościach, które mogłyby łączyć komunikację miejską z przewozami gminnymi.

Nowością jest również przepis o możliwym ograniczeniu refundacji ulg ustawowych do limitu per kilometr. Projekt przewiduje, że minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych  będzie mógł określić limit dopłaty z tytułu stosowania ulg ustawowych w odniesieniu do jednego kilometra. Musiałby przy tym uwzględnić koszty przewozowe ponoszone przez przewoźników i operatorów oraz rodzaj i wysokość stosowanych ulg. Ustanowienie takiego limitu pomogłoby w wyeliminowaniu przewoźników, którzy wystawiają fikcyjne bilety jednorazowe z ulgą ustawową. Niestety źle ustalony limit ulg ustawowych w odniesieniu do przejechanego kilometra  może być bardzo dotkliwy dla tych przewoźników, którzy przewożą dużą liczbę pasażerów z uprawnieniami do ulg na bilety miesięczne. Dotyczy to np. przewoźników dowożących dzieci do szkół na podstawie umowy z gminą.

Poniżej mogą Państwo pobrać projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

projekt_ustawy_o_zm._ustawy_o_ptz_-_27.02.2017_r.1

Jakie jest Państwa zdanie na temat proponowanych zmian? A może macie Państwo własne propozycje, które chcielibyście aby ministerstwo uwzględniło w swoich pracach?

Zapraszamy do komentowania.

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*