Ulga ustawowa 100%, czyli kto może jeździć za darmo?

Zniżki ustawowe przyjmują różne wartości, w zależności od tego, jakie uprawnienia posiada dana osoba. Mogą sięgać nawet 100%. Czy jednak wystarczy być w grupie osób objętych zniżką 100%, aby jeździć za darmo?

Kto może jeździć za darmo?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przejazd za darmo (ulgę ustawową 100%) komunikacją autobusową zwykłą i przyśpieszoną mają zapewnione dzieci do lat czterech, ale tylko pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. Jeśli dziecko ma mieć własne miejsce, opiekun musi kupić dla niego bilet ulgowy ze zniżką 93%.

Ponadto do darmowych przejazdów komunikacją zwykłą, przyśpieszoną i ekspresową, w określonych warunkach, mają prawo również funkcjonariusze państwowi, posłowie i senatorowie. Większość pracowników służb państwowych, takich jak celnicy, policjanci oraz żołnierze może skorzystać ze zniżki 78%. Wyjątkiem są pracownicy straży granicznej, którzy w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego mogą korzystać ze zniżki 100%.

Kiedy można skorzystać z ulgi ustawowej 100%?

Co ciekawe, zgodnie ze wspomnianą ustawą, uprawnienie do ulgi ustawowej wynoszącej 100% ceny biletu nie oznacza, że można jechać bez biletu. Jest to uprawnienie do otrzymania biletu za darmo, a więc w razie kontroli trzeba mieć taki bilet przy sobie. Można go pobrać w kasie, jeśli posiada się odpowiednie dokumenty. Warto o tym pamiętać, aby nie otrzymać mandatu, mimo posiadania uprawnień do przejazdu za darmo.

Do otrzymania ulgi na dziecko poniżej 4 roku życia wystarczy dokument stwierdzający wiek dziecka. Aby darmowy bilet otrzymał pracownik straży granicznej, musi okazać się legitymacją służbową oraz zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności służbowych , wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej.

W szczególnej sytuacji są posłowie i senatorowie. Poseł na Sejm, aby skorzystać ze zniżki powinien okazać się legitymacją poselską oraz zaświadczeniem o dokonanym wyborze wystawionym przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczeniem wydanym przez Kancelarię Sejmu lub kancelarię Senatu, uprawniającym do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu. Podobnym zaświadczeniem oraz legitymacją senatorską musi okazać się Senator.

W praktyce więc posłowie i senatorowie mogą ze zniżki skorzystać jedynie raz na kilka lat.

ulga ustawowa 100%

 

 

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*