Ulgi ustawowe zostały przedłużone, przypominamy jak uzyskać dopłaty

W czwartek 19 grudnia 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, która  przedłuża obowiązujące ulgi ustawowe o kolejny rok tj. do 31 grudnia 2018 r.

Wielu przewoźników wstrzymywało się z decyzją odnośnie podpisania z Urzędem Marszałkowskim umowy o dopłaty do biletów ulgowych (ulgi ustawowe). Byli oni niepewni przyszłości swoich firm – nie było wiadomo, czy zezwolenia zostaną przedłużone. Teraz, gdy decyzja już zapadła i mamy pewność, że zezwolenia i ulgi ustawowe zostały przedłużone do 31 grudnia 2018 r.  na pewno łatwiej będzie podjąć decyzję o ewentualnym rozliczaniu dopłat do biletów ulgowych.

Podstawowe warunki jakie należy spełnić, aby rozliczać dopłaty do ulg ustawowych:

  • posiadać zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
  • podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim (W przypadku przewozów realizowanych na trasach wykraczających poza obszar jednego województwa właściwy będzie urząd według miejsca zamieszkania lub siedziby przewoźnika. W przeciwnym przypadku, rozliczać będziemy się z urzędem według miejsca wykonywania przewozów).
  • prowadzić sprzedaż biletów na specjalizowanej kasie fiskalnej – bileterce, która w pamięci fiskalnej zlicza wartość należnych przewoźnikowi dopłat. UWAGA: Rozliczanie ulg ustawowych ze zwykłej kasy fiskalnej jest bezprawne. Urząd Marszałkowskim może w takim przypadku zażądać zwrotu dotacji;

Samorządy województw – Urzędy Marszałkowskie po podpisaniu umowy przekazują przewoźnikom dopłaty  na podstawie wniosków.

Procedura podpisania umowy i uzyskania ulg jest następująca

  1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy.
  2. Podpisanie umowy
  3. Złożenie wniosku o płatność

O tym jak uzyskać dopłaty do ulg ustawowych szczegółowo pisaliśmy już TUTAJ

 

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*