Czy przejazd bez dokumentów musi skończyć się mandatem?

Aby potwierdzić swoje prawo do przejazdu ulgowego musisz w trakcie przejazdu posiadać nie tylko ważny bilet, ale także dokumenty uprawniające do korzystania ze zniżki. Jeśli nie masz ich przy sobie, narażasz się na otrzymanie mandatu.

Kiedy można dostać mandat za przejazd autobusem?

Zgodnie z ustawą z dn. 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, korzystając z usług przewoźnika zawieramy z nim umowę przewozu (mówi o tym art. 16 tej ustawy). Umowa zostaje zawarta w momencie zakupu biletu przed rozpoczęciem podróży lub przez ustalenie innych warunków dostępu do autobusu. Jeśli przewoźnik nie ustalił takich warunków, obowiązuje zasada, iż umowę zawiera się poprzez samo zajęcie miejsca w autobusie lub innym środku transportu.

Zawarcie umowy oznacza, że jako pasażerowie, w razie kontroli, zobowiązujemy się między innymi do okazania się biletem oraz, jeśli jest to bilet ulgowy, dokumentami uprawniającymi do zniżki. Jeśli nie wywiążemy się ze swoich zobowiązań, będziemy musieli zapłacić za przejazd oraz uiścić tak zwaną opłatę dodatkową. Przewoźnik (lub upoważniony do tego kontroler) wystawia w takiej sytuacji wezwanie do zapłaty, czyli mandat.

Uprawnienia i obowiązki kontrolera

Przewoźnik może upoważnić osobę do wykonania kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu. Osoba taka musi okazać się w trakcie kontroli identyfikatorem, który musi zawierać przynajmniej poniższe dane:

  • nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego;
  • numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu;
  • zdjęcie kontrolującego;
  • zakres upoważnienia;
  • okres ważności;
  • pieczęć i podpis wystawcy (przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego).

W razie odmowy zapłacenia mandatu na miejscu osoba kontrolująca ma prawo do zażądania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego. Jeśli pasażer nie okaże dokumentu, zgodnie z Prawem przewozowym, kontroler może „ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości”.

W przypadku podejrzenia, że dokumenty pasażera są podrobione lub przerobione, kontroler ma prawo zatrzymać je za pokwitowaniem, w celu przekazania do prokuratury lub zgłoszenia sprawy na policję.

Czy można odwołać się od mandatu?

Od nałożonej kary możemy się oczywiście odwołać. Jeśli w momencie kontroli posiadaliśmy uprawnienia do zniżek oraz ważne dokumenty, które to potwierdzają (nie przy sobie) to takie odwołanie powinno zostać rozpatrzone pozytywnie. Wówczas przewoźnik albo anuluje mandat albo odda wpłacone pieniądze. Odwołanie należy wnieść w terminie do 7 dni od momentu kontroli.

Mimo wszystko warto pamiętać o tym, żeby w trakcie podróży mieć odpowiednie dokumenty przy sobie.  Poza tym, że stracimy czas na wyjaśnianie sprawy i pisanie odwołania, nawet po pozytywnym rozpatrzeniu przewoźnik wciąż ma prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej odpowiadającej poniesionym przez niego kosztom administracyjnym.

autobus

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*