Projekt ustawy przedłuża obecne ulgi ustawowe do lipca 2019

Wprowadzenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wyraźnie sprawia trudności.  Uchwalono ją w grudniu 2010 roku z pięcioletnim vacatio legis i planowanym wejściem w życie 1 stycznia 2017 roku. Ustawa miała wprowadzić rewolucję w zasadach organizacji przewozów i  wypłacania przewoźnikom rekompensaty za stosowanie ulg ustawowych. W 2016 roku przedłużono wejście w życie ustawy o rok do 1 stycznia 2018 roku.

W ramach prac nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa proponuje kolejne zmiany, w tym przedłuża termin wejścia w życie ustawy  do 1 sierpnia 2019 r. W związku z tym ulgi ustawowe i ważność zezwoleń na przewozy regularne mają być kolejny raz przedłużone do 31 lipca 2019.

Planowane rozwiązania w zakresie organizacji przewozów i ulg ustawowych prowadzą do rozproszenia przewozów i są korzystne dla wielu małych przewoźników.

Organizatorzy (gminy, powiaty, województwa) mogliby zarządzać przewozami na swoim terenie i organizować  przewozy do najbliższej miejscowości lub do najbliższego węzła przesiadkowego położonego w mieście na prawach powiatu w sąsiadującym powiecie.

Plany transportowe musiałyby zawierać pakiety obejmujące co najmniej jedną linię komunikacyjną o wysokim potoku pasażerskim i co najmniej jedną linię komunikacyjną o niskim potoku pasażerskim. Podział sieci komunikacyjnej na pakiety leżałby w gestii organizatorów.

W związku ze stosowaniem ulg ustawowych przewoźnikom ma przysługiwać dofinansowanie utraconych przychodów z tego tytułu w postaci dotacji, przy czym do kalkulacji wysokości przysługującej ulgi  uwzględnia się ceny maksymalne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Cały projekt nowelizacji  ustawy można znaleźć pod adresem

http://pigtsis.pl/content/files/15/public/projekt_ustawy_o_zm._ustawy_o_ptz_-_03.04.2017_r..pdf

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*