Ulgi ustawowe dla studentów

Czy studenci mogą skorzystać ze zniżek po ukończeniu 26 roku życia? Czy każdy student z legitymacją ISIC ma prawo do ulgi ustawowej? Czy zakup droższego biletu, niż wskazuje na to ulga, może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami? Odpowiedzi na te pytania wcale nie są oczywiste. Ulgi ustawowe dla studentów w komunikacji międzymiastowej Ustawodawca przewidział w […]

Cztery drukarki fiskalne, na których rozliczysz ulgi ustawowe z biletów miesięcznych.

Przewoźnikowi do rozliczania ulg ustawowych z biletów miesięcznych potrzebna jest bileterka –urządzenie fiskalne z funkcją rejestracji ulg ustawowych, spełniające wymogi dotyczące sprzedaży biletów w komunikacji pasażerskiej.  Do rozliczania ulg z biletów miesięcznych potrzebna jest drukarka z dodatkowym oprogramowaniem, gdyż na kasie fiskalnej trudno jest wprowadzić dane pasażera, w szczególności imię i nazwisko. Bileterki z funkcją […]

Projekt ustawy przedłuża obecne ulgi ustawowe do lipca 2019

Wprowadzenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wyraźnie sprawia trudności.  Uchwalono ją w grudniu 2010 roku z pięcioletnim vacatio legis i planowanym wejściem w życie 1 stycznia 2017 roku. Ustawa miała wprowadzić rewolucję w zasadach organizacji przewozów i  wypłacania przewoźnikom rekompensaty za stosowanie ulg ustawowych. W 2016 roku przedłużono wejście w życie ustawy o rok do […]

Komunikacja miejska

Ulgi ustawowe w komunikacji miejskiej

Ulgi w komunikacji miejskiej są często mylone z ulgami ustawowymi. Wielu pasażerów uważa, że w mieście należą im się takie same zniżki, jak w komunikacji międzymiastowej i na odwrót. Jak jest w rzeczywistości? Kto ustala wysokość ulg w komunikacji miejskiej? Zniżki ustawowe to takie, których wysokość reguluje ustawa. Dokumentem, na który najczęściej powołują się przewoźnicy […]

Emar 105 z nową homologacją

Tak jak obiecywaliśmy we wcześniejszym artykule będziemy informować Państwa o każdej nowej homologacji bileterki. 3 marca 2017 r. bileterki autobusowe Emar 105 uzyskały pozytywną decyzję Prezesa GUM dopuszczającą do obrotu na kolejne cztery lata, jako specjalizowane kasy rejestrujące dla usług w zakresie transportu pasażerskiego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo  na stronach producenta kas fiskalnych Emar. http://emar.pl/aktualnosci/nowa-homologacja-dla-bileterki-emar-105/ […]

Ulgi bez zmian rok dłużej

Obecny system rozliczania ulg ustawowych ma być przedłużony do końca 2018 roku. Taką propozycję przedstawiło Ministerstwo  Infrastruktury i Budownictwa 28 lutego 2017 r. na posiedzeniu zespołu pracującego nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. O pracach nad ustawą pisaliśmy w artykule http://ulgi-ustawowe.pl/ulgi-w-2018/ Obecne przepisy o ulgach ustawowych obowiązują do 31 grudnia 2017. Przesunięcie terminu wprowadzenia […]

Korespondencja

Korespondencja z firmą Emar

Dnia 18 lutego 2017 r. dotarło do nas pismo od firmy Emar odnośnie zamieszczonego przez nas artykułu Najpopularniejsza kasa Emar 105 bez homologacji. Poniżej przedstawiamy fragment korespondencji od firmy Emar: „Na Państwa stronie internetowej, a także poprzez link do tej strony internetowej w korespondencji e — mail kierowanej do Klientów EMAR informują Państwo, iż Drukarki […]

ulga ustawowa 100%

Ulga ustawowa 100%, czyli kto może jeździć za darmo?

Zniżki ustawowe przyjmują różne wartości, w zależności od tego, jakie uprawnienia posiada dana osoba. Mogą sięgać nawet 100%. Czy jednak wystarczy być w grupie osób objętych zniżką 100%, aby jeździć za darmo? Kto może jeździć za darmo? Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego […]

bilety za granicą

Czy mogę skorzystać z ulgi ustawowej za granicą?

Ulgi ustawowe jednego kraju co do zasady nie obowiązują na terenie innego kraju. Problemem w uzyskaniu ulgi może być również sam fakt posiadania innego obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. Polskie ulgi za granicą Wyjeżdżając zagranicę nie możemy skorzystać z ulg, z których korzystaliśmy w Polsce. Dlatego też nie można kupić biletu ulgowego na trasie międzynarodowej, można […]

ulgi ustawowe w 2018

Ulgi w 2018

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje na swojej stronie www.pigtsis.pl o pracach nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa ta jest kluczowa dla ulg ustawowych w 2018 roku. Przewoźnicy komercyjni zrzeszeni między innymi w PIGTSIS (Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji), OSPO ( Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Osobowych), SPTS BUS (Stowarzyszenie Prywatnego Transportu […]