Kiedy opiekun osoby niepełnosprawnej może skorzystać z ulgi?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych są uprawnieni do przejazdów ulgowych, na podobnych zasadach, co osoby, którymi się opiekują. Główna różnica polega na tym, że opiekunowie mają prawo do zniżki tylko na bilety jednorazowe. Osoby niepełnosprawne najczęściej (chociaż nie zawsze) mają uprawnienia również do biletów miesięcznych. W niektórych sytuacjach inna jest także wysokość zniżki dla opiekunów.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych posiadają uprawnienia do zniżek na bilety jednorazowe w wysokości 95% ceny biletu. Dotyczy to opiekunów lub osób towarzyszących osobom niewidomym, osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 21. roku życia, lub w przypadku realizacji obowiązku szkolnego, do momentu ukończenia 25. roku życia.

Opiekun osoby niepełnosprawnej musi być pełnoletni. Wyjątek stanowią przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący osobom niewidomym, którzy mogą mieć nawet 13 lat. W każdym przypadku, aby uprawnienia do biletu ulgowego były ważne, opiekun lub osoba towarzysząca musi mieć przy sobie ważny dokument, stwierdzający wiek. Poza tym, należy zabrać ze sobą jeden z dokumentów, uprawniających do zniżki osobę niepełnosprawną. Listę takich dokumentów można znaleźć TUTAJ.

Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych

Rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych również mają prawo do zakupu jednorazowego biletu ulgowego ze zniżką 78% na trasie „z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem” (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 października 2002).

Opiekun jadący po dziecko lub wracający po odwiezieniu dziecka powinien posiadać zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, potwierdzające prawo do zniżki. Jeśli przejazd odbywa się razem z dzieckiem, opiekun powinien mieć dokumenty uprawniające dziecko do przejazdu ulgowego. Takimi dokumentami są: legitymacja szkolna lub przedszkolna lub, w przypadku osoby nieuczęszczającej do placówek oświatowych, dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności (odpowiednia legitymacja lub orzeczenie z ZUS).

Miejsce dla osoby niepełnosprawnej

Post Author: Redakcja

Jedna myśl o “Kiedy opiekun osoby niepełnosprawnej może skorzystać z ulgi?

  • M

    (3 lutego 2017 - 10:55)

    A czy jeden opiekun może mieć pod opieką kilka osób?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*