Otrzymaliśmy odpowiedź od Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

27 września 2017 r. zwróciliśmy się do Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o informację na temat prac trwających nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przewidywanego terminu jej uchwalenia. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź:

Szanowna Pani Redaktor,

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi prace związane z nowelizacją ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych.

Istotą przygotowywanych rozwiązań jest zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju poprzez eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub nie zaspokaja lokalnych potrzeb mieszkańców. Mają one na celu stworzenie warunków dla uruchamiania nowych linii komunikacyjnych i zapewnienie dojazdu do miejscowości nie obsługiwanych dotąd przez przewoźników ze względu na niską opłacalność.

Celem przygotowanej nowelizacji jest stworzenie optymalnego modelu funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, który będzie uwzględniał rzeczywiste potrzeby pasażerów i zniweluje wykluczenie komunikacyjne miejscowości leżących na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych i na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich.

Istotną z punktu widzenia pasażerów propozycją jest utrzymanie rekompensat dla przewoźników z tytułu honorowania biletów ulgowych, tak aby z przejazdów z ulgą ustawową mogli korzystać wszyscy obywatele uprawnieni do nich na mocy ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu dopłat do wszystkich przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg w przewozach pasażerskich.

Z poważaniem

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*