Nowe drukarki online. Czy warto kupować drukarkę z kopią papierową?

Ministerstwo finansów już 18 września 2017 roku opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt „Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach” (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053).

Największą zmianą będzie wprowadzenie kas online w Polsce. Będą one przesyłać informacje o paragonach do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Celem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przeciwdziałanie szarej strefie i tym samym zwiększenie wpływów budżetu Państwa.

Zniknie też obowiązek zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w formie w jakiej jest obecnie stosowany. Urządzenie będzie fiskalizowane w momencie podłączenia do systemu.

Działanie kasy online

Dane o każdej zarejestrowanej transakcji z kasy online będą automatycznie, w sposób ciągły przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas. Umożliwi to ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane zostaną pozbawione informacji dotyczących klientów dokonujących zakupów.

Automatycznie będą również przesyłane dane dotyczące przeglądów technicznych.

Podatnik będzie zobowiązany do zapewnienia połączenia kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik będzie musiał wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.

Od kiedy?

Wprowadzanie kas online ma być przeprowadzane stopniowo. Przedsiębiorcy nie będą musieli od razu wymieniać starych urządzeń na nowe – onlinowe. Stare będzie można użytkować do czasu wygaśnięcia homologacji. Sprzedawać urządzenia fiskalne z papierową kopią paragonu będzie można do końca 2018 roku, a z kopią elektroniczną starego typu do końca 2022 roku. Jeśli chodzi o kasy fiskalne z kopią papierową to nie będzie już możliwości wymienienia pamięci kasy fiskalnej w przypadku jej zapełnienia.

W przypadku podmiotów sprzedających paliwa wymiana kas fiskalnych na online będzie musiała odbyć się znacznie wcześniej – wg projektu od 2019 roku taki podmioty będą musiały stosować kasy online.

Czy warto kupować urządzenie fiskalne z kopią papierową?

Poczekajmy jeszcze z oceną do uchwalenia ustaw. Prawo w Polsce jest mało stabilne i nie ma pewności jakie przepisy wejdą  w życie.  Decydując się na zakup nowego urządzenia fiskalnego warto wziąć pod uwagę, że kasy z kopią papierową będzie trzeba się niestety prędzej, czy później pozbyć i zastąpić ją kasą online.

przewoźnik

 

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*