Niehonorowanie ulg ustawowych dla niepełnosprawnych

Pomimo tego, że każdy przewoźnik ma obowiązek honorowania wszystkich ulg ustawowych, w tym ulg dla niepełnosprawnych, wciąż zdarza się, że niektórzy tego nie robią. Dotyczy to w szczególności mniejszych przewoźników, niestety jednak może się zdarzyć wszędzie. Dlaczego tak jest i co można wtedy zrobić?

Niehonorowanie ulg ustawowych a przepisy prawa

Warunkiem prowadzenia przewozów regularnych jest otrzymanie zezwolenia, wydawanego (w zależności od lokalizacji) przez Urzędy Marszałkowskie. Starostwa Powiatowe, oraz Urzędy Miast i Gmin. Do wniosku obowiązkowo przewoźnik musi dołączyć cennik opłat, zawierający ulgi ustawowe, w tym ulgi dla niepełnosprawnych. Jeśli więc przewoźnik nie chce uznać prawa osoby niepełnosprawnej do biletu ulgowego oznacza to, że albo działa bez zezwolenia, albo wbrew cennikowi, który załączył do wniosku o wydanie zezwolenia.

Obie sytuacje są oczywiście naruszeniem prawa, a w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265). Co istotne, zgodnie z artykułem 18b tej ustawy, przewoźnik nie tylko ma obowiązek załączenia cennika do wniosku, ale również podawania cennika opłat, uwzględniającego ulgi ustawowe, do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób.

Przewoźnicy, którzy unikają sprzedaży biletów ulgowych osobom niepełnosprawnym często tłumaczą się tym, że ich kasy fiskalne nie rejestrują tych ulg. Sprzedaż poprzez kasę nie posiadającą opcji rejestrowania ulg ustawowych uniemożliwia przewoźnikowi rozliczenie tych ulg z organem wydającym zezwolenie, a więc różnicę w cenie między biletem zwykłym, a biletem ulgowym przewoźnik musi pokryć z własnej kieszeni. Niestety ci przewoźnicy nie zdają sobie sprawy z faktu, że zgodnie z art. 111 pkt 1 ust 3d Ustawy o podatku od towarów i usług (potocznie zwanym VAT) są zobowiązani do tego, aby posiadać kasę fiskalną, umożliwiającą rozliczanie tych ulg (tzw. bileterka) w każdym punkcie sprzedaży.

Co zrobić, gdy przewoźnik nie chce uznać ulgi ustawowej?

Warto najpierw upewnić się, czy ulga w danym wymiarze faktycznie przysługuje oraz czy osoba niepełnosprawna posiada wymagane dokumenty. Informacje na temat znajdziesz TUTAJ.

Nie sprzedanie biletu ulgowego osobie niepełnosprawnej (lub innej, upoważnionej do otrzymania ulgi) może wiązać się z konsekwencjami, które szczególnie dla małego przedsiębiorcy potrafią być dotkliwe. Na nieuczciwego przewoźnika można złożyć skargę do organu, który wydaje zezwolenie na danym typie trasy. Przewoźnik może wówczas otrzymać karę w wysokości 2000zł, zaś kierowca 1000zł. Skarga może również doprowadzić do cofnięcia zezwolenia na wykonywanie przejazdów.

Aby wysłać skargę do właściwego organu, musimy zajrzeć do cytowanej wcześniej ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265). W zależności od zasięgu trasy, na której przewoźnik odmawia sprzedaży biletów ulgowych ze zniżkami ustawowymi, skargę należy skierować do:

  1. Wójta – dla przewozów wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy;
  2. Burmistrza albo prezydenta miasta – jeżeli przewozy są wykonywane na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej (UWAGA: w komunikacji miejskiej ulgi ustawowe nie obowiązują);
  3. Burmistrza albo prezydenta miasta, będącego siedzibą związku międzygminnego, jeżeli przewozy są wykonywane na terenie obszaru gmin, które utworzyły związek międzygminny;
  4. Prezydenta miasta na prawach powiatu – dla przewozów wykonywanych na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu;
  5. Starosty – dla przewozów wykonywanych na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnych wymienionych powyżej;
  6. Marszałka województwa – jeżeli przewozy są wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu, lecz nie przekraczających granic województwa;
  7. Marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeżeli przewozy są wykonywane na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa.W autobusie

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*