Drukarka fiskalna dla transportu pasażerskiego – 3 rzeczy, które musisz wiedzieć

Zmieniające się przepisy oraz różne praktyki przewoźników, jakie można zaobserwować na rynku sprawiają, że temat drukarek fiskalnych dla samochodowego transportu pasażerskiego  wciąż znajduje się w kręgu zainteresowań firm transportowych. Postanowiliśmy przybliżyć najważniejsze zagadnienia z nim związane.

Kto musi posiadać drukarkę fiskalną z funkcją bileterki?

Każdy przewoźnik, chcący organizować przewozy samochodowe w transporcie pasażerskim musi zaopatrzyć się w drukarki fiskalne przeznaczone do transportu pasażerskiego, tzw. „bileterki”. Źródłem przepisów jest art. 111 pkt 1 ust 3d  Ustawy o podatku od towarów i usług (potocznie zwanym VAT) który mówi, że jeśli dla danego rodzaju czynności przewidziane są kasy rejestrujące o zastosowaniu specjalnym (a takimi kasami są bileterki) to podatnik jest obowiązany stosować te kasy. Podobnie sprawa ma się z aptekami które zobowiązane są do stosowania kas o zastosowaniu specjalnym.

Część przewoźników nie zdaje sobie sprawy z tego, że do transportu pasażerskiego nie wystarczy zwykła kasa fiskalna, ale musi być to kasa o zastosowaniu specjalnym – czyli w tym przypadku bileterka. Istnieje tylko jeden wyjątek, opisany w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014r. (obowiązującego do 31 grudnia 2016r.), którym jest komunikacja miejska, zwolniona całkowicie z obowiązku sprzedaży przez kasy fiskalne.

Jakie drukarki można stosować w autobusach i kasach biletowych?

Przede wszystkim drukarka fiskalna z funkcją bileterki musi spełniać kryteria techniczne, zapisane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Istotną rzeczą, wynikającą z przywołanego rozporządzenia jest fakt, iż drukarka fiskalna „bileterka” musi posiadać możliwość rozliczania ulg ustawowych, niezależnie od tego, czy przewoźnik rozlicza takie , czy nie:

Art. 17 pkt 5 rozporządzenia mówi, że Kasy przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług w zakresie transportu pasażerskiego mogą posiadać jeden wyświetlacz dla operatora i kupującego oraz muszą posiadać funkcję rejestracji i naliczania dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych, a także funkcję sporządzania dobowych i miesięcznych raportów dopłat do biletów ulgowych.

Pozostałe niezbędne funkcje kas fiskalnych, takie jak konieczność prawidłowego ewidencjonowania danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, opisane są w art. 111 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054).

Posiadanie przez drukarkę powyższych funkcji potwierdza się za pomocą certyfikatu homologacji. Od 1 września 2011 r. wydaje go Prezes Głównego Urzędu Miar, który wykonuje zadania w zakresie potwierdzania spełniania przez kasy rejestrujące funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą one odpowiadać. Wcześniej te same zadania spełniało Ministerstwo Finansów.

Proces homologacji wymaga od producenta złożenia pełnej dokumentacji, przekazania egzemplarzy kasy oraz zestawu pamięci fiskalnych, programu do odczytu pamięci fiskalnej i opcjonalnie nośników kopii elektronicznej oraz programu archiwizującego. Dokładne badanie przekazanych materiałów przez GUM ma zapewnić sprawne i zgodne z prawem działanie urządzeń.

Jaką drukarkę kupić?

Wraz z przejęciem przez GUM obowiązków związanych z wydawaniem homologacji, koszt uzyskania certyfikatu i trudności z tym związane urosły, co przyczyniło się do zniknięcia z rynku wielu mniejszych firm, zajmujących się produkowaniem kas fiskalnych. Z pewnością ma to wpływ na niewielką ilość dostępnych na rynku kas fiskalnych przystosowanych do obsługi sprzedaży biletów na przejazdy pasażerskie. Na szczęście jednak od pewnego czasu można znaleźć w sprzedaży nowe drukarki.

Do niedawna można było wybierać tylko między dwoma modelami drukarek, obecnie – w grudniu 2016 roku jednak na rynku funkcjonują cztery, posiadające  aktualną homologację. Są to Emar Printo Bus, Posnet Temo HS, Posnet Trio i Posnet TH230. Do 25 listopada 2016r. można było kupić również drukarkę Emar 105, jednak skończyła się dla niej homologacja, a co za tym idzie nie można kupić nowej kasy fiskalnej Emar 105.

Z pewnością warto wybrać drukarkę posiadającą, obok wymaganych ustawowo, funkcje dodatkowe, ułatwiające zakup biletów klientom oraz mniej uciążliwe dla kierowców i kasjerek. Nowo wprowadzone modele drukarek posiadają niedostępne wcześniej udogodnienia; umożliwiają sprzedaż biletów za pomocą smartfona lub tabletu, posiadają możliwość wykonania kopii elektrycznej z drukarki stacjonarnej i są dużo mniejsze i wygodniejsze od starszych modeli.

Mimo tego, że wybór nie jest duży, można obecnie znaleźć model dopasowany do swoich potrzeb, a pojawienie się konkurencji na rynku z pewnością będzie sprzyjać korzystnym dla przewoźników zmianom.

drukarka fiskalna

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*