Jakie dokumenty uprawniają do zakupu biletów ulgowych?

Ulgi ustawowe na bilety autobusowe i kolejowe to ustanowione przez państwo zniżki dla wybranych grup społecznych, które każdy przewoźnik musi obowiązkowo udzielić. Może się jednak zdarzyć, że osoba należąca do danej grupy, chcąca kupić tańszy bilet objęty ulgą, nie będzie mogła tego zrobić. Dzieje się tak, kiedy osoba upoważniona nie posiada przy sobie wymaganych dokumentów.

Aby zapobiec takiej sytuacji prezentujemy zestawienie dokumentów, które upoważniają daną grupę do egzekwowania zniżek.

Bilety ulgowe dla dzieci

Małe dzieci (do lat 4) mogą podróżować na trasach międzymiastowych za darmo (lub ze zniżką 78% w komunikacji autobusowej, jeśli dziecko zajmuje dodatkowe miejsce) na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka. Może to być dowód osobisty dziecka, książeczka zdrowia dziecka albo np. akt urodzenia.

Starsze dzieci, nie chodzące jeszcze do szkoły, mogą skorzystać z ulgi 37% na podstawie dokumentów:

– stwierdzających wiek dziecka;

– zaświadczenia o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanego przez dyrektora publicznej

szkoły podstawowej;

– legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego.

Ulgi dla uczniów, studentów i słuchaczy kolegiów nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych

Tym grupom przysługują dwie ulgi – 49% na bilety miesięczne i 37% na bilety jednorazowe. W obu przypadkach, dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi są:

– legitymacja szkolna szkoły publicznej (lub z uprawnieniami szkoły publicznej) dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, którzy nie ukończyli 24 roku zycia,

– legitymacja studencka dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia,

– międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) dla studentów polskich, studiujących za granicą (uprawnia tylko do zniżki 37% na bilety jednorazowe, również do 26 roku życia),

– legitymacja słuchacza kolegium nauczycielskiego dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeśli na legitymacji nie jest podana data urodzenia, należy mieć przy sobie również inny dokument stwierdzający wiek (np. dowód osobisty).

Bilety ulgowe dla nauczycieli

Nauczyciele szkolni i akademiccy posiadają uprawnienia do korzystania z ulgi 37% na imienne bilety miesięczne w komunikacji autobusowej i kolejowej. Aby otrzymać bilet ulgowy powinni okazać się legitymacją nauczyciela lub nauczyciela akademickiego.

Bilety ulgowe dla osób niepełnosprawnych

Istnieje aż 6 stawek dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, przyznawanych zarówno na bilety jednorazowe jak i miesięczne. Osoby niepełnosprawne przy zakupie biletu ulgowego powinny okazać się dokumentem stwierdzającym stopień niepełnosprawności. Dokładną wysokość zniżek, zasady ich przyznawania oraz szczegółową listę dokumentów, uprawniających do zniżek opisaliśmy w artykule o ulgach ustawowych dla osób niepełnosprawnych.

Ulgi ustawowe dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne uprawnieni są do zniżek 37% na dwa przejazdy w ciągu roku komunikacją kolejową w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Do otrzymania zniżki uprawnia zaświadczenie wydane przez jedną z poniższych instytucji:

1) terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;

2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”;

3) Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów Pracy”;

4) Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów „Solidarność — 80”;

5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Weterani Pracy”;

7) oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw Wewnętrznych;

8) zarządy i koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;

9) okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego;

10) Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli;

11) Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawodowego „Solidarność” im. Księdza Jerzego Popiełuszki;

12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej;

13) oddziały wojewódzkie Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego;

14) terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej

Wysokość zniżek oraz dokumenty wymagane do ich uzyskania określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 25 października 2002 r.

bilety ulgowe
bilety ulgowe

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*