Co nas czeka w ulgach ustawowych w 2018 roku?

Na pewno czeka nas nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i prawdopodobnie kolejne przedłużenie ulg ustawowych.

Przypomnijmy, że obecna ustawa obowiązuje tylko do 31 grudnia 2018 roku, a 3 grudnia 2019 roku kończy się okres przejściowy na wprowadzenie rozporządzenia  WE 1370/2007, które zakłada utworzenie na terenie całej Unii Europejskiej jednolitego rynku wewnętrznego usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego i które było głównym źródłem prawa dla ustawy z 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.

Przedłużać istniejący stan prawny w zakresie ulg ustawowych da się najwyżej do końca 2019 roku. Po tym okresie dotowanie transportu pasażerskiego tzn. przekazywanie jakiegokolwiek wsparcia poza pomocą de minimis (w tym przekazywania ulg ustawowych) musi odbywać się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 1370/2007 albo może zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną, czyli podlegać zwrotowi wraz z odsetkami.

Z oceną co nam przyniesie 2018 w zakresie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym  poczekajmy do ukazania się projektu ustawy. Czasu jest bardzo niewiele, aby samorządy mogły poprawnie wdrożyć przyszłą ustawę zgodną z rozporządzeniem 1370/2007. Duże zmiany dotyczą urządzeń fiskalnych służących do rozliczania ulg ustawowych.

Po jednolitym pliku kontrolnym Ministerstwa Rozwoju i Finansów ogłosiły swoje plany i projekty ustaw dotyczące kas fiskalnych on-line.

Projekt ustawy

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303053/12458683/12458684/dokument322471.pdf

Zmiany w rozliczaniu ulg ustawowych dotyczą wymiany urządzeń fiskalnych.

Planowane jest wymuszenie na podatnikach jak najszybszej wymiany kas fiskalnych z rolką papierową. Kasy fiskalne z rolką papierową będą mogły funkcjonować tylko do wyczerpania się ich pamięci fiskalnej. Planowany przepis mówi o tym, że „W kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie”. Wszystkie nowo homologowane kasy będą musiały mieć kopię elektroniczną, a od 2019 roku wszystkie nowo homologowane kasy będą musiały być on-line.

Wszyscy podatnicy będą stopniowo  musieli wymienić posiadane kasy fiskalne.

Najwcześniej obowiązek ten obejmie przedsiębiorstwa świadczące usługi: naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, wymiany opon lub kół w pojazdach silnikowych i motorowerach, dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Przedsiębiorcy wykonujący takie czynności będą musieli zacząć korzystać z kas online najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku.

W tej chwili proponowane przepisy obejmują całe przedsiębiorstwa, co oznacza, że jeśli przewoźnik sprzedaje paliwo na stacji paliw lub prowadzi naprawy to powinien wymienić całość kas fiskalnych na kasy on-line.

Mamy nadzieję, że  rząd rozważy zmianę podejścia z podmiotowego na przedmiotowe tzn. kasy fiskalne on-line będą wymagane w pierwszej kolejności przy sprzedaży paliw i prowadzeniu warsztatów, ale nie będzie potrzeby wymiany wszystkich bileterek na kasy on-line.

Co nas czeka w ulgach ustawowych w 2018 roku?

Post Author: Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*