Otrzymaliśmy odpowiedź od Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

27 września 2017 r. zwróciliśmy się do Rzecznika Prasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z prośbą o informację na temat prac trwających nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz przewidywanego terminu jej uchwalenia. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź: Szanowna Pani Redaktor, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi prace związane z nowelizacją ustawy z 16 grudnia 2010 r. […]