Petycja w sprawie przyspieszenia prac trwających nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Jak zapowiadaliśmy we wcześniejszym artykule przygotowaliśmy petycję skierowaną do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Postulujemy w niej o przyspieszenie prac trwających nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Treść petycji z możliwością jej podpisania poprzez wypełnienie formularza znajduje się pod poniższym  linkiem: Petycja w sprawie przyspieszenia prac trwających nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym Zachęcamy do podpisania […]

Najnowsze informacje odnośnie nowelizacji ustawy o PTZ

Wszyscy zastanawiają się co będzie z publicznym transportem zbiorowym, co dalej z ulgami ustawowymi. Setki przewoźników nie wiedzą, co stanie się z ich zezwoleniami na przewóz osób na liniach regularnych, które wygasają z końcem roku. Postanowiliśmy poszukać odpowiedzi u źródła, czyli w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Mieliśmy nadzieję, że na trzy miesiące przed planowanymi zmianami […]

Jak uzyskać dopłaty do ulg ustawowych

Dopłaty do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych w przewozach pasażerskich w krajowym transporcie drogowym przysługują przewoźnikom na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1138, z późn. zm.) . Kwotę dopłaty stanowi wartość udzielonych ulg dla pasażerów, czyli […]