Ulgi ustawowe dla studentów

Czy studenci mogą skorzystać ze zniżek po ukończeniu 26 roku życia? Czy każdy student z legitymacją ISIC ma prawo do ulgi ustawowej? Czy zakup droższego biletu, niż wskazuje na to ulga, może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami? Odpowiedzi na te pytania wcale nie są oczywiste. Ulgi ustawowe dla studentów w komunikacji międzymiastowej Ustawodawca przewidział w […]

Cztery drukarki fiskalne, na których rozliczysz ulgi ustawowe z biletów miesięcznych.

Przewoźnikowi do rozliczania ulg ustawowych z biletów miesięcznych potrzebna jest bileterka –urządzenie fiskalne z funkcją rejestracji ulg ustawowych, spełniające wymogi dotyczące sprzedaży biletów w komunikacji pasażerskiej.  Do rozliczania ulg z biletów miesięcznych potrzebna jest drukarka z dodatkowym oprogramowaniem, gdyż na kasie fiskalnej trudno jest wprowadzić dane pasażera, w szczególności imię i nazwisko. Bileterki z funkcją […]

Projekt ustawy przedłuża obecne ulgi ustawowe do lipca 2019

Wprowadzenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wyraźnie sprawia trudności.  Uchwalono ją w grudniu 2010 roku z pięcioletnim vacatio legis i planowanym wejściem w życie 1 stycznia 2017 roku. Ustawa miała wprowadzić rewolucję w zasadach organizacji przewozów i  wypłacania przewoźnikom rekompensaty za stosowanie ulg ustawowych. W 2016 roku przedłużono wejście w życie ustawy o rok do […]