ulga ustawowa 100%

Ulga ustawowa 100%, czyli kto może jeździć za darmo?

Zniżki ustawowe przyjmują różne wartości, w zależności od tego, jakie uprawnienia posiada dana osoba. Mogą sięgać nawet 100%. Czy jednak wystarczy być w grupie osób objętych zniżką 100%, aby jeździć za darmo? Kto może jeździć za darmo? Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego […]

bilety za granicą

Czy mogę skorzystać z ulgi ustawowej za granicą?

Ulgi ustawowe jednego kraju co do zasady nie obowiązują na terenie innego kraju. Problemem w uzyskaniu ulgi może być również sam fakt posiadania innego obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. Polskie ulgi za granicą Wyjeżdżając zagranicę nie możemy skorzystać z ulg, z których korzystaliśmy w Polsce. Dlatego też nie można kupić biletu ulgowego na trasie międzynarodowej, można […]